Budżet Państwa

Ogólną definicję jaką można podać budżetowi państwa to, że jest to roczny plan dochodów i wydatków państwa. Głównym jego zadaniem jest odpowiednie zarządzanie finansami państwa, tak aby nie popadło ono w dług publiczny i aby nie powstawał deficyt budżetowy. Dochody budżetu państwa w głównej mierze pochodzą z podatków i opłat, jak również ceł. Ponadto budżet państwa zasilają zyski z NBP, jak również wpłaty z tytułu dywidendy, itp. Z kolei wydatki budżetu państwa podzielić można na obligatoryjne, czyli takie które musi ponosić, jak również na fakultatywne, czyli może, ale nie musi ich ponosić. Obowiązkowe wydatki przeznaczane są np. na finansowanie oświaty, służby zdrowia, kulturę, turystykę sport, itp. Z kolei te które może ponosić to np. dotacje inwestycyjne, dopłaty do kredytów na wybrane cele, wydatki na promocję eksportu, itp. Co ciekawe im wyższa jest kwota wydatków fakultatywnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych, tym bardzie aktywnie budżet państwa uczestniczy w przemianach gospodarczych. Warto więc pracować legalnie i płacić podatki, aby wszystkim żyło się lepiej.

  Podatki i opłaty w Polsce