Archiwum kategorii: Ekonomia

Produkt Krajowy Brutto- PKB

58

PKB jest miernikiem dochodu narodowego, który określa wartość wszelkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym czasie. Pozwala na określenie poziomu życia społeczeństwa. Jest dobrym miernikiem, gdyż jest łatwym źródłem informacji, ma szeroki zakres i łatwo go porównać z PKB w innych krajach. Niestety posiada on także wady, takie jak: nie uwzględnia szarej strefy, nie uwzględnia czasu wolnego, renty konsumenta, jak również skutków jakie dane produkty mają dla społeczeństwa. PKB nie uwzględnia także znaczenia danych produktów i usług dla społeczeństwa. Mimo tak wielu wad jest on jednak najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem. Nie oddaje on jednak rzeczywistego poziomu życia mieszkańców. Ponadto istniejący PKB per cabita pozwala na obliczenie dochodu narodowego na jednego mieszkańca. Jest to pozorny podział, gdyż jedni posiadają więcej inni mniej. PKB można liczyć różnymi metodami, ale zawsze uzyska się taki sam efekt. Warto więc do podawanych danych PKB podchodzić z pewnym dystansem, gdyż nie są one do końca dobrym i prawdziwym miernikiem.

Podatki i opłaty w Polsce

Każdy obywatel kraju zobowiązany jest płacić podatki. W zależności od kraju, ustalane są różne progi podatkowe. Ponadto oprócz podatków wprowadzane są także różnego rodzaju opłaty. W Polsce wśród podatków można wyróżnić: PIT, CIT, VAT. Podatek PIT jest podatkiem dochodowym, który musi płacić każdy obywatel. Z kolei podatek VAT jest podatkiem pośrednim i płaci się go za pomocą sprzedawców. Podatki w Polsce to główne źródło wpływu do budżetów, dzięki czemu pieniądze mogą być przeznaczane na oświatę, budowę dróg, wydatki związane z klęskami żywiołowymi. Ponadto w Polsce odnaleźć można także wszelkiego rodzaju opłaty. Można wyróżnić między innymi opłaty: od posiadania psa, opłatę skarbową, miejscową, opłatę uzdrowiskową, targową, eksploatacyjną. Ponadto istnieje także podatek leśny, rolny, od nieruchomości, od środków transportu, od spadków i darowizn, itp. Co ciekawe nie wszystkie podatki wpływają bezpośrednio do budżetu państwa, ale dzielone są pomiędzy gminy, powiaty, województwa. Pozwala to na rozwój danego regionu, gdyż im wyższe wpływy tym większy budżet danego samorządu terytorialnego.

Papiery wartościowe

Wśród wielu sposobów na zarobienie przyzwoitych pieniędzy należy zaliczyć inwestycję w papiery wartościowe. Jest to transakcja kupna- sprzedaży papierów wartościowych, która odbywa się na rynku. Klienci mają okazję nabyć liczne akcje, obligacje, bony skarbowe, które po pewnym czasie mogą sprzedać z zyskiem. Pozwala to na osiągnięcie przychodów, o ile dobrze się ulokuje swoje pieniądze. Obligacje, bony skarbowe, wypuszczane są przez bank centralny. Powoduje to ściągnięcie pieniędzy z rynku, dzięki czemu klienci nie mają już gotówki na zakup poszczególnych produktów, usług. Papiery wartościowe, to jedna z lepszych inwestycji, o ile państwo jest wypłacalne i nie ma kryzysu gospodarczego. Warto wszystkie podejmowane decyzje dobrze przemyśleć, tak aby później nie stracić na nich. Warto także inwestować w nieruchomości, lub oszczędzać pieniądze na atrakcyjnych lokatach. Giełda papierów wartościowych może przynieść zysk, ale także stratę, dlatego warto podchodzić do niej niezwykle ostrożnie. Pieniądze dobrze ulokowane, to najlepsza decyzja jaką można podjąć.

Kursy walut

Inwestowanie, jak również zaciąganie kredytów jest uzależnione w głównej mierze od stóp procentowych, jakie banki oferują swoim klientom, a także od kursu walut. Wziąć kredyt we frankach, czy też euro nie jest trudno. Można wiele zaoszczędzić na tego typu kredytach, ale można także wiele stracić. Wszystko zależy od pozycji złotego w stosunku do innych walut. Mimo to w świecie biznesu coraz więcej osób zaciąga kredyty w obcej walucie. Wahania kursów walut mają także znaczny wpływ na eksport i import towarów. W zależności od kursu walut cło może być wyższe lub niższe. Podobnie jest z importowanymi towarami z zagranicy. Kupienie ich w obcej walucie, gdzie koszt jej zakupu był niski może przynieść przedsiębiorcom ogromne zyski. Ponadto na kursach walut można zarobić poprzez oszczędzanie. Polega to na zakupie np. 100 euro po niższej cenie, a gdy wzrosną ceny euro wówczas wymienia się środki finansowe na polską walutę. Pozwala to na pozyskanie całkiem ładnych kwot pieniężnych. Warto więc orientować się w kursach walut obcych.

Istota ekonomii

Aby gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo właściwie funkcjonowało, musi być odpowiednio zarządzane. Z tym związana jest ekonomia, czyli sposób wykorzystywania dóbr konsumpcyjnych w różnych warunkach. Określa ona różne alternatywne rozwiązania, związane z wytwarzaniem dóbr a także ich zarządzaniem, czyli rozkładaniem ich na te, które są nam w danej chwili potrzebne i na te, które możemy skonsumować w późniejszym czasie. Ekonomia dotyka każdego z nas, ponieważ jest ściśle związana gospodarką społeczną. Ogólnie można stwierdzić, że ekonomia to nauka, która określa sposób, w jaki społeczeństwo a także pojedyncze jednostki korzystają z dóbr osobistych i w jaki sposób z nich korzystają. Przede wszystkim określa ona relacje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, a co za tym idzie interesuje się analizą rynków różnego rodzaju. Nie jest to zbyt skomplikowana nauka, trzeba mieć jednak zapał i chęci do tego by dokładnie ją badać. Każda branża posiada swoich ekonomistów, którzy zajmują się tą szczególną strefą.

Ekonomia w portfelu Polaka- zadłużenie

Czas w jakim obecnie znajduje się Polska gospodarka wiąże się z kryzysem gospodarczym. Jest to niekorzystny czas zarówno dla konsumentów, jak również różnego rodzaju instytucji, firm. Kryzys powoduje bardzo często obniżenie stóp procentowych, co jest niekorzystne dla banków. Z kolei konsumenci mimo iż kredyt jest tani nie chcą z niego korzystać, gdyż wiąże się on z wydatkiem, na który w czasach kryzysu nie stać obywateli. Niekiedy przedsiębiorstwa nie podnoszą cen, gdyż wiedzę że nie znajdą odbiorców. Coraz więcej obywateli popada także w długi, gdyż kryzys gospodarczy wiąże się ze zwiększonym bezrobociem. To z kolei powoduje brak dochodów, a więc popadanie w ruinę, długi. Dlatego warto stać się odpornym na wahania rynku i zdobyć kilka różnych uprawnień. Pozwoli to na łatwiejsze znalezienie pracy, gdy utraci się dotychczasową. Najlepszą inwestycją w obecnych czasach jest podejmowanie licznych kursów, np. języka obcego, księgowości, obsługi wózka widłowego. Warto także posiadać prawo jazdy, gdyż umożliwi to dojazd do wybranego zakładu pracy. Jak widać kryzys nie zawsze musi doprowadzić do długów, wystarczy jedynie dobrze zadbać o swoje wykształcenie.