Archiwum kategorii: Finanse

Finanse publiczne

50

W skład finansów publicznych wchodzą zarówno dochody, jak i wydatki. Finanse publiczne oparte są na ustalonym budżecie, którego trzeba ściśle przestrzegać. Ponadto wszelkiego rodzaju większe dochody niż wydatki powodują, że w budżecie powstaje nadwyżka. Odwrotna sytuacja, gdy dochody są niższe niż wydatki, wówczas występuje deficyt budżetowy. Aby gospodarka poprawnie funkcjonowała potrzebne jest zrównoważenie dochodów i wydatków, lub przewaga dochodów nad wydatkami. Finanse publiczne, to głównie dochody z tytułu podatków, jak również opłat. Z kolei wydatki przeznaczane są na różne cele w zależności od potrzeb państwa. Są one ściśle określane na dany rok, dlatego nie można wydawać na nie więcej pieniędzy niż było to przewidziane. Finanse publiczne to nie tylko budżet państwa, ale także jednostek budżetowych takich jak: gmina, powiat, województwo. Każda z jednostek posiada odrębny budżet, który przeznacza na najpilniejsze potrzeby. Praca w dziale finansów jest więc ciekawa, ale wymaga także dużej wiedzy ekonomicznej.

Pieniądz w życiu człowieka

39

Życie w obecnym świecie nie byłoby możliwe bez posiadania pieniędzy. Niby nie dają one szczęścia, ale ich brak prowadzi do życia w ubóstwie, głodzie, bez dachu nad głową. Pieniądz towarzyszy ludziom od wielu wieków, dzięki czemu możliwa jest wymiana towarów i usług. Pozwala on także na gromadzenie oszczędności i planowanie wydatków. Jest idealnym środkiem płatniczym, dobrze podzielny. Pieniądz stanowi nieodłączną część życia każdego człowieka. To w nim wyrażana jest praca, tzn. wynagrodzenie za nią. Obieg pieniądza zależy od sytuacji na rynku gospodarczym i finansowym danego kraju. W sytuacji kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, pieniądze są oszczędzane, tak aby można je było przeznaczyć na trudniejsze czasy. Z kolei kredyty pieniężne zaciągane w bankach są znacznie korzystniejsze gdy panuje kryzys, gdyż spadają stopy procentowe, a więc koszty kredytu są znacznie niższe. Warto pamiętać, że pieniądz jest tylko umownym środkiem płatniczym, bez którego poprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe.

Biura rachunkowe- jak wybrać

Ciekawą kwestią podczas prowadzenia własnej działalności jest wybór odpowiedniego biura rachunkowego, który zajmie się sprawami księgowymi, biurowymi. Dobrą propozycją dla osób posiadających własną firmę są zewnętrzne biura rachunkowe, które świadczą swoje usługi w bardzo szerokim zakresie. Pozwala to na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób, jak również zakupem programu księgowego. Ponadto korzystanie z usług takiego biura pozwala przerzucić na nich kary, które nałoży urząd. Warto jednak dobrze przemyśleć kwestię biura rachunkowego, gdyż korzystanie z takich usług ma także swoje wady. Niewątpliwą jest to, że nie ma się wpływu na to jakich pracowników zatrudnia biuro, nie można panować nad prowadzoną dokumentacją, jak również nie ma się wpływu na rotację pracowników. Warto więc zastanowić się która opcja będzie dla nas bardziej korzystna. Należy wziąć pod uwagę zarówno wiedzę i doświadczenie pracowników, jak również koszty ich utrzymania. Wybór może być także uzależniony od wielkości posiadanej firmy.

Kredyt a pożyczka

Wśród wielu produktów finansowych dostępne są kredyty i pożyczki. Jest to rodzaj pomocy dla konsumenta, która przeznaczona jest na konkretny cel. Wbrew pozorom kredyt i pożyczka nie jest tym samym. Kredyt jest produktem udzielanym tylko i wyłącznie przez banki na określone cele. Jest on zazwyczaj długoterminowy, a jego rodzaj uzależniony jest od przeznaczenia. Z kolei pożyczka udzielana jest przez instytucje finansowe, a nie jak w przypadku kredytu banki. Pożyczkę charakteryzuje krótkookresowy czas spłaty zobowiązania, jak również wyższe oprocentowanie. Ponadto pożyczkę jest łatwiej otrzymać niż kredyt, gdyż nie wymaga ona tak wielu formalności do załatwienia. Pożyczka jest więc dobrą formą pomocy dla konsumenta, ale tylko i wyłącznie w przypadku gdy nie może on otrzymać kredytu. Osoby posiadające stałe dochody, udokumentowane, powinny starać się o dostanie kredytu. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty zaciągniętego zobowiązania. Ponadto kredyty można wziąć na znacznie większą kwotę niż pożyczkę, co umożliwia np. zakup mieszkania, samochodu.

Kredyty udzielane przez banki

Stale rozwijająca się gospodarka, powstające nowe technologie, przyczyniają się do powstawania coraz to nowych firm. Aby jednak takie przedsiębiorstwa miały szansę rozwoju udzielane są kredyty. Mogą je pozyskać firmy, które chcą rozbudować swój zakład, albo zrobić jego remont, unowocześnienie. Bardzo duża liczba kredytów finansujących takie przedsięwzięcia jest korzystna dla klientów, gdyż mają one niskie oprocentowanie. Kredyty nie są jednak przeznaczone tylko dla podmiotów gospodarczych, ale także dla osób fizycznych. Coraz więcej osób zaciąga je na zakup domu, mieszkania, samochodu, itp. Szeroka oferta banków pozwala na dobranie odpowiedniego kredytu, który sfinansuje plany, o ile posiada się odpowiednie zabezpieczenie w postaci hipoteki, lub stałego zatrudnienia. Kredyty to tylko jeden z produktów bankowych, z których klient może skorzystać. Ponadto oferują oni dobrze oprocentowane lokaty, konta oszczędnościowe. Warto więc spróbować realizować własne plany i marzenia, jak również rozwijać własną firmę.

Doradca finansowy- dobry pomysł na pracę w czasach kryzysu

Poszukiwanie odpowiedniej pracy, która zapewni adekwatne wynagrodzenie do wykonanej pracy jest niezwykle trudno. Wiąże się to bardzo często z brakiem odpowiednich kwalifikacji i nie odpowiadanie zapotrzebowaniu na rynku pracy. Dlatego warto śledzić sytuację na rynku i w miarę możliwości się do niej dopasować. Można np. odbyć różne kursy, lub szkolić się zaocznie w innym kierunku. Dobrą propozycją na podjęcie pracy okazać się może zawód jakim jest doradca finansowy. Jest on poszukiwanym zawodem, gdyż coraz więcej firm poszukuje osób, które dobrze orientują się w sytuacji na rynku, śledzą nowości, notowania, itp. Zatrudniani są oni przez liczne firmy, tak aby doradzać im w co inwestować, ile inwestować. Ponadto doradca finansowy swoją funkcję pełni także podczas zaciągania przez firmę kredytu. Pozwala on wybrać odpowiedni, który nie ma zbyt wysokich kosztów i jest korzystny dla danego przedsiębiorstwa. Aby podjąć pracę w takim zawodzie potrzeby jest także dobry, indywidualny stosunek do klienta, jak również kontakty interpersonalne. Warto więc rozważyć propozycję kształcenia się w kierunku ekonomicznym, tak aby mieć lepsze perspektywy na przyszłość.