Czym jest inflacja?

Inflacja jest ogólny wzrost poziomu cen. Jest ona skutkiem nieodpowiedniej polityki państwa, wzrostu cen kosztów produkcyjnych, jak również wzrostu popytu zagregowanego. Inflacja może mieć różne przyczyny, dlatego też wyróżnia się cztery główne typy inflacji. Poznanie przyczyn tych inflacji pozwala na poprawę gospodarki, zniwelowanie inflacji. Istniejące cztery rodzaje inflacji to: ciągniona przez popyt, pchana przez koszty, strukturalna, instytucjonalna. Inflacja nie jest dobrym zjawiskiem a występuje w sytuacji gdy, wzrost jednych cen produktów nie jest równoważony spadkiem innych cen produktów. Ponadto do walki z inflacją należy podchodzić odpowiednio, z uwagą na przyczyny jej powstania. Np. inflacja instytucjonalna spowodowana jest błędną polityka gospodarczą państw, np. polityką podatkową. Warto pamiętać że stałe podwyższanie podatków możliwe jest tylko do pewnego poziomu, gdyż później społeczeństwu nie opłaca się pracować, gdyż większość ich dochodów zabiera państwo. Należy także pamiętać, że inflacja nie jest dobrym zjawiskiem i bardzo często towarzyszy jej kryzys gospodarczy.

  Budżet Państwa