Finanse publiczne

50

W skład finansów publicznych wchodzą zarówno dochody, jak i wydatki. Finanse publiczne oparte są na ustalonym budżecie, którego trzeba ściśle przestrzegać. Ponadto wszelkiego rodzaju większe dochody niż wydatki powodują, że w budżecie powstaje nadwyżka. Odwrotna sytuacja, gdy dochody są niższe niż wydatki, wówczas występuje deficyt budżetowy. Aby gospodarka poprawnie funkcjonowała potrzebne jest zrównoważenie dochodów i wydatków, lub przewaga dochodów nad wydatkami. Finanse publiczne, to głównie dochody z tytułu podatków, jak również opłat. Z kolei wydatki przeznaczane są na różne cele w zależności od potrzeb państwa. Są one ściśle określane na dany rok, dlatego nie można wydawać na nie więcej pieniędzy niż było to przewidziane. Finanse publiczne to nie tylko budżet państwa, ale także jednostek budżetowych takich jak: gmina, powiat, województwo. Każda z jednostek posiada odrębny budżet, który przeznacza na najpilniejsze potrzeby. Praca w dziale finansów jest więc ciekawa, ale wymaga także dużej wiedzy ekonomicznej.

  Branża finansowa- praca