Istota ekonomii

Aby gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo właściwie funkcjonowało, musi być odpowiednio zarządzane. Z tym związana jest ekonomia, czyli sposób wykorzystywania dóbr konsumpcyjnych w różnych warunkach. Określa ona różne alternatywne rozwiązania, związane z wytwarzaniem dóbr a także ich zarządzaniem, czyli rozkładaniem ich na te, które są nam w danej chwili potrzebne i na te, które możemy skonsumować w późniejszym czasie. Ekonomia dotyka każdego z nas, ponieważ jest ściśle związana gospodarką społeczną. Ogólnie można stwierdzić, że ekonomia to nauka, która określa sposób, w jaki społeczeństwo a także pojedyncze jednostki korzystają z dóbr osobistych i w jaki sposób z nich korzystają. Przede wszystkim określa ona relacje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, a co za tym idzie interesuje się analizą rynków różnego rodzaju. Nie jest to zbyt skomplikowana nauka, trzeba mieć jednak zapał i chęci do tego by dokładnie ją badać. Każda branża posiada swoich ekonomistów, którzy zajmują się tą szczególną strefą.

  Produkt Krajowy Brutto- PKB