Pieniądz w gospodarce

Od lat na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym funkcjonuje pieniądz. Jest on zarówno miernikiem wartości, jak również środkiem płatniczym. Pozwala na zapłatę za dobra i usługi, jak również na inwestowanie, oszczędzanie. Pieniądz służy także wymianie dóbr na inne dobra lub usługi. Jego wprowadzenie ułatwia wymianę, jak również zawieranie transakcji. Warto posiadać zawsze przy sobie trochę gotówki, gdyż umożliwia ona zawieranie transakcji np. zrobienie zakupów. W obecnym świecie coraz bardziej popularny staje się symboliczny pieniądz, jakim jest karta płatnicza. Można za jej pomocą zapłacić za zakupione towary, lub wykonane usługi. Dzięki szeroko rozwiniętym usługom bankowym powstaje także coraz więcej bankomatów, które umożliwiają pobranie pieniędzy w różnych miejscach kraju. Gdyby nie pieniądz funkcjonowanie przedsiębiorstw, handel krajowy, jak również zagraniczny nie byłby aż tak bardzo rozwinięty. Dobrze więc mieć trochę gotówki przy sobie, gdyż umożliwia to zapłatę np. na rynkach, targach, itp.

  Kredyty udzielane przez banki