Pieniądz w życiu człowieka

39

Życie w obecnym świecie nie byłoby możliwe bez posiadania pieniędzy. Niby nie dają one szczęścia, ale ich brak prowadzi do życia w ubóstwie, głodzie, bez dachu nad głową. Pieniądz towarzyszy ludziom od wielu wieków, dzięki czemu możliwa jest wymiana towarów i usług. Pozwala on także na gromadzenie oszczędności i planowanie wydatków. Jest idealnym środkiem płatniczym, dobrze podzielny. Pieniądz stanowi nieodłączną część życia każdego człowieka. To w nim wyrażana jest praca, tzn. wynagrodzenie za nią. Obieg pieniądza zależy od sytuacji na rynku gospodarczym i finansowym danego kraju. W sytuacji kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, pieniądze są oszczędzane, tak aby można je było przeznaczyć na trudniejsze czasy. Z kolei kredyty pieniężne zaciągane w bankach są znacznie korzystniejsze gdy panuje kryzys, gdyż spadają stopy procentowe, a więc koszty kredytu są znacznie niższe. Warto pamiętać, że pieniądz jest tylko umownym środkiem płatniczym, bez którego poprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe.

  Pieniądz w gospodarce