Podatki i opłaty w Polsce

Każdy obywatel kraju zobowiązany jest płacić podatki. W zależności od kraju, ustalane są różne progi podatkowe. Ponadto oprócz podatków wprowadzane są także różnego rodzaju opłaty. W Polsce wśród podatków można wyróżnić: PIT, CIT, VAT. Podatek PIT jest podatkiem dochodowym, który musi płacić każdy obywatel. Z kolei podatek VAT jest podatkiem pośrednim i płaci się go za pomocą sprzedawców. Podatki w Polsce to główne źródło wpływu do budżetów, dzięki czemu pieniądze mogą być przeznaczane na oświatę, budowę dróg, wydatki związane z klęskami żywiołowymi. Ponadto w Polsce odnaleźć można także wszelkiego rodzaju opłaty. Można wyróżnić między innymi opłaty: od posiadania psa, opłatę skarbową, miejscową, opłatę uzdrowiskową, targową, eksploatacyjną. Ponadto istnieje także podatek leśny, rolny, od nieruchomości, od środków transportu, od spadków i darowizn, itp. Co ciekawe nie wszystkie podatki wpływają bezpośrednio do budżetu państwa, ale dzielone są pomiędzy gminy, powiaty, województwa. Pozwala to na rozwój danego regionu, gdyż im wyższe wpływy tym większy budżet danego samorządu terytorialnego.

  Papiery wartościowe